Курсове за начинаещи

Курсове за напреднали

Специализирани курсове

Предлагаме професионални обучения по маникюр, педикюр, фризьорство и козметика, достатъчни за упражняване на професията и отваряне на собствен салон за красота.

Център за професионално обучение към „Ивон Стил 2“ ЕООД гр. София протежава лицензия номер 2019121478, издадена със Заповед номер ЦПО-4/ 09.04.2019 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и обучение. Лицензията дава право за извършване и удостоверяване на професионално обучение на лица, навършили 16 години по Рамкови програми „Б“ по професия „Маникюрист – педикюрист“, специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика“, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Центърът за професионално обучение към „Ивон Стил 2“ ЕООД гр. София осъществява своята дейност в съответствие със Закона за професионално образование и обучение, Рамкови програми „Б“ и Държавен образователен стандарт за придобиване на професионална квалификация по професията „Маникюрист – педикюрист“. Професионалното обучение по рамкови програми „Б“ завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по теория и практика на професията. Успешно завършилите професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация получават Свидетелство за професионална квалификация (Образец 3-54 на МОН).

Професионалното обучение по рамкови програми „Д“ завършва с полагане на изпит за придобиване на професионална квалификация- по теория и практика на професията. За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професия, се издава Удостоверение за професионално обучение (Образец 3-37 на МОН). Придобилият Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение по свое желание може да получи европейско приложение.